Żeby rozpocząć inwestować oraz zarabiać na giełdzie walutowej, w żadnym wypadku nie wypada być oryginalnym „rekinem finansowym” obracającym gigantycznym kapitałem. Tu wystarczy być posiadaczem 1000 złotych, jaki przy słusznym zainwestowaniu ma okazję przynieść jego właścicielowi duże przychody inwestycyjne. Jest to możliwe dzięki skorzystaniu z tak zwanej dźwigni bądź lewara, inaczej możliwości obracania zwielokrotnioną wartością zainwestowanych pieniędzy oraz tym samym zwielokrotnieniu możliwego zysku.

Na przykład, jeżeli gracz dysponujący 1000 złotych zagra w oparciu o dźwignię wynoszącą 1 : 200, jego kapitał (1000 zł) pozostaje automatycznie pomnożony przez 200, innymi słowy wynosi 200 000 zł. W ten sam sposób rośnie nie wyłącznie ilość „wirtualnych” pieniędzy, lecz równocześnie o 200 razy zwiększa się kwota przypuszczalnego zysku. Niestety, w przypadku, kiedy decyzja inwestycyjna jest nietrafiona, gracz stosujący zasadę dźwigni ponosi całkowitą klęskę, bo jego strata nie wynosi wstępnie zainwestowane 1000 zł ., lecz wartość uzyskana dzięki dźwigni, inaczej owe 200 000 zł. Bodajże w największym stopniu pewną i obciążoną niewielkim ryzykiem metodą inwestowania pieniędzy jest ich lokowanie w produkty bankowe.

Obecnie banki oferują swoim konsumentom coraz bardziej odkrywcze produkty inwestycyjne począwszy od schematycznych lokat terminowych po wybitnie rozbudowane artykuły strukturyzowane, takie jak obligacje, akcje spółek, papiery wartościowe, waluty obce, kruszce, surowce i wiele innych – sprawdź, co poleca Roman Ziemian. Są to jednak produkty inwestycyjne entuzjastyczniej wybierane przez poważnych biznesmenów obracających rozległymi sumami pieniędzy, niż przez osoby prywatne.

Dla tej grupy kontrahentów, bankowcy przygotowali lokaty terminowe oraz rachunki oszczędnościowe. Są to z pozoru bardzo analogiczne produkty, jakich zadaniem jest przyniesienie ich posiadaczom pewnych przychodów w postaci odsetek naliczonych od ulokowanych kapitałów. Różnica pomiędzy tymi artykułami polega wyłącznie na dostępie inwestora do swoich pieniędzy. W wypadku lokat terminowych w czasie ich trwania, inwestor nie ma możliwości ich zwiększania ani uszczuplania.