Gdy nadciąga śmierć poza domem, należy przygotowywać się na nieco inne procedury formalne. Śmierciom w przychodniach lub też hospicjach zawsze towarzyszą pomocnicze procedury, jakie związane są zazwyczaj z formalnością. Nie są to procedury, które umyślnie wydłużają cały proces pochówku. Są niemniej jednak nieodzowne, by udokumentować zdarzenie. W końcu chodzi o sen wieczny człowieka w instytucji szpitalnej.

Nowinką jest fakt, że już na samym początku do pracy jesteśmy w stanie zatrudnić zakład pogrzebowy, który w naszym imieniu załatwi wszystkie formalności powiązane z pochówkiem. Oto przewodnik, jakim sposobem krok po kroku zachować się, kiedy bliska nam jednostka wypełniła żywota w szpitalu bądź też hospicjum.

Zwykle dowiadujemy się o zgonów osoby bliskiej od lekarza – telefonicznie lub osobiście. Złą wiadomość może przekazać też zarządca hospicjum. Wtenczas pierwszym krokiem, który należy podjąć jest udanie się do sekretariatu oddziału szpitalnego, aby zdobyć wypis karty zgonu. Tutaj istotna informacja – familia powinna odnaleźć dowód osobisty figury zmarłej, będzie on pomocny w Urzędzie Stanu Cywilnego. Udajemy się do wyżej wzmiankowanego urzędu z kartą zgonu i argumentem osobistym denata. Jeśli zgon nastąpił w położeniu publicznym – do całego procesu włącza się prokuratura, która ustala, do jakiego prosektorium zostanie przewiezione ciało ludzkie w celu osiągnięcia sądowej sekcji zwłok.

W nadzwyczajnych wypadkach (gdy nie ma podstaw kryminalnych), prokurator może przyzwolić na pochówek bez realizowania sekcji. Wtedy do Urzędu Stanu Cywilnego udajemy się z kartą zgonu, dowodem prywatnym oraz z kartą prokuratury (odbieramy ją po zwieńczeniu dochodzenia). W Urzędzie Stanu Cywilnego przyjmujemy akt zgonu. W międzyczasie należy skorzystać z profesjonalnych usług zakładu pogrzebowego, który przygotuje denata do pochówku oraz zajmie się wszelkimi sprawami przygotowawczymi do pogrzebu – wypróbuj Zakład Pogrzebowy Rzeszów. Nieodzowna jest również wizyta w kościele, żeby ustalić dokładną datę pochówku. Nieodzowne będzie też regulowanie spraw powiązanych z kartą mogilną, czyli miejscem na cmentarzu.