Kiedy tak właściwie zamierzamy zainwestować swoje finanse należałoby inspirować się radami osób znających się na rzeczy. Jednym z autentycznych guru w dziedzinie inwestowania jest nieżyjący już sir John Templeton. Podkreślał on, że prawdziwym celem każdego inwestora długoterminowego jest osiągnięcie jak najważniejszego łącznego rzeczywistego zysku po opodatkowaniu, w następstwie tego każda inwestycja powinna zaczynać się od postawienia sobie za cel realnego zysku. W co najprzyzwoiciej zainwestować zgodnie z zasadami inwestycji wedle sir Johna?

Najistotniejszą zasadą jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, innymi słowy budowanie go w oparciu o różnorodne aktywa. Sir John radził też, żeby nigdy nie przywiązywać się na stałe do jakiegokolwiek rodzaju aktywów czy metody ich doboru. Najważniejsza jest bowiem elastyczność, otwarty umysł i sceptycyzm. Zatem w co najprzyzwoiciej zainwestować? W perspektywie długoterminowej najbardziej sprawnym sposobem na osiąganie oczekiwanego zwrotu z inwestycji jest porzucanie kultowych rodzajów papierów potrzebnych i metod ich doboru na rzecz tych niepopularnych. Taka strategia wydawać się może karkołomna, jednakże jak dowodzi historia sir Johna Templetona oraz jego firmy jest jak najbardziej właściwa.

Zgodnie z tą filozofią odpowiedź na pytanie – w co najpoprawniej zainwestować? – brzmi – w akcje lub ewentualnie obligacje niepopularne, ale posiadające potencjał wzrostowy. Najlepszym momentem na inwestycję jest bowiem bessa na giełdzie, w czasie kiedy hossa to doskonały moment na wyzbywanie się aktywów. Nie wypada wobec tego podążać za modą i kupować papierów cennych, jakie w danym momencie znajdują się na topie, bo nie daje to szans na prawdziwy sukces danej inwestycji. Inwestowanie w papiery korzystne, które mają wzrostowe perspektywy wymaga hartu ducha, ale jest idealną drogą do inwestycyjnego sukcesu. O czym jeszcze należałoby pamiętać kiedy tak właściwie będziemy podejmować decyzję w co najporządniej zainwestować? O tym, że by inwestować bezpiecznie szans należy poszukiwać na całym świecie – wybierać fundusze akcji bądź też obligacji ulokowane na całym świecie, by zmniejszyć ryzyko inwestycyjne przez rozmaitość posiadanych aktywów.