Forma tabelaryczna prowadzenia rachunkowości – tak nazywana amerykanka polega przede wszystkim na prowadzeniu ksiąg i kronik, jaka łączy ze sobą dwa urządzenia księgowe. Są nimi dziennik jaki przeznaczany jest zwłaszcza do ewidencji poszczególnych działań oszczędnych ujętych w sposób chronologiczny i zbiór kont syntetycznych, inaczej księgą koronną. Służy on do realizowania zapisów systematycznie wiedzionych. Do koronnych zalet prowadzenia rachunkowości tabelarycznej możemy zakwalifikować przede wszystkim techniczną łatwość księgowania w dzienniku oraz wielką przystępność zapisów. Prostota stosowności zapisów odnajdujących się na kontach z zapisami znajdującymi się w urządzeniach analitycznych jak oraz możliwość niesłychanie prostego jak i prędkiego odnajdywania oraz poprawiania błędów w księdze czy deklaracje rozliczeniowe. Następną zaletą jest niesłychanie dokładne powiązanie pojedynczych połączeń między dokumentami, a zapisami w księdze głównej jak oraz urządzeniach analitycznych jak i na odwrót. Główną wadą formy tabelarycznej jest ograniczona liczba kont syntetycznych dziennika jak oraz ograniczona ilość podziału pracy podczas prowadzenia kont syntetycznych jak i dziennika.

Rachunkowość rejestrowa stosowana jest przede wszystkim do operacji używanych na szeroką skalę, gdzie nadzwyczaj często występuje wiele dowodów księgowych o danym typie. Technika ta posługuje się następującymi urządzeniami księgowymi przy podanej formie ewidencji jest to rejestr nabytych zakupów bądź też sprzedaży. Rejestr ten ma swoje odbicie w pełnym przebiegu danej operacji w gospodarczej w momencie. Ilość rejestrów nie jest wyznaczona oraz ma prawo być różna.

Ważną zaletą tej formy księgowości jest księgowanie dokumentów w danych rejestrach wedle określonych zagadnień. Na podstawie rachunkowości rejestrowej możemy określić które z operacji z wyznaczonej transakcji pozostały już wykonane lub też także na którym etapie aktualnie dana transakcja się znajduje. Księgowość rejestrowa wybitnie ogromną przejrzystość wykonanych zapisów jak oraz niesłychanie prosta jest kontrola oraz analiza ewidencji jak i również transakcji dokonanych przy tej metodzie księgowania i możliwość podziału prac wśród obfitego grona pracowników jak oraz ograniczenie liczby zapisów na kontach syntetycznych.