Osoby, jakie rozpoczynają studia na wybranym przez siebie kierunku, przeważnie planują skończyć je jak najszybciej. Są niemniej jednak sytuacje, w których konieczne jest przerwanie nauki. Może być to podyktowane przeróżnymi przyczynami. Osoby, które muszą na pół roku lub rok zrezygnować z czynnego asystowania w wykładach oraz ćwiczeniach, są w stanie skorzystać z opcji, jaką jest urlop dziekański. Najczęściej tak zwaną dziekankę bierze się z powodu problemów zdrowotnych. Sytuacja, w której ktoś ciężko choruje, wymaga hospitalizacji czy przeprowadzenia karkołomnych zabiegów lekarskich jest bezsprzecznie niemożliwa do przewidzenia. Jednocześnie choroba nie może oznaczać zamknięcia kosztowny do kariery zawodowej czy zdobycia wyższego wykształcenia. Dlatego osoby, jakim przydarzają się istotne kłopoty zdrowotne mogą skorzystać z tak oznaczanej dziekanki zdrowotnej.

Żeby otrzymać zgodę na tego typu urlop dziekański potrzebne jest wcześniejsze przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o nieumiejętności do partycypowania w zajęciach. Rzecz jasna należy to zrobić w trakcie trwania danego semestru nauki, a nie po jego zakończeniu, chociaż wielokrotnie się zdarza, że dziekan w takich sprawach podejmuje decyzję funkcjonującą wstecznie. Inne powody urlopu. Z dziekanki wykorzystywać mogą także osoby w innych sytuacjach życiowych. W szeregu przypadków zdarza się, że z opcji semestralnego urlopu dziekańskiego wykorzystują na przykład studentki, jakie urodziły dziecko i przez pierwsze miesiące jego życia pragną być z maleństwem non stop.

Z urlopu takiego wykorzystują również osoby przymuszone przez okoliczności życiowe do opieki and schorowanym członkiem rodziny. Jednak podanie o użyczenie urlopu dziekańskiego składają także osoby, jakie pragną wyjechać na rok czy też pół roku za granicę w celach zarobkowych. W jakiejkolwiek sytuacji oczywiście należy w dziekanacie złożyć wyjątkowe podanie z wyjaśnieniem powodu, dla którego chce się wziąć urlop dziekański. Na tej podstawie dziekan wydziału ma okazję wyrazić zgodę. Po skończeniu okresu urlopu należy też napisać podanie o tak zwaną reaktywacje na studiach i zrealizować ewentualne różnice programowe.