Robotyzacja – czy to jest opłacalne?

W debatach naukowych często słychać argumenty świadczące o pewnego typu strachu o przyszłą perspektywę zawodów na całym świecie. O ile dziś to może nie być jeszcze kłopotem, o tyle za kilkanaście lat maszyny działające według algorytmów mogą stanowić znacznie bardziej wartościowych pracowników niż ludzie. Jak względem tego zapowiada się przyszłość dla osób pracujących?

Już obecnie podnosi się opinię, że w niedalekiej przyszłości zniknie nawet kilkadziesiąt profesji. Praca wykonywana przez zatrudnione osoby zostanie zastąpiona wydajnością robotów. Najbardziej znaczące niebezpieczeństwo dotyka bezsprzecznie takich zawodów, które nie wymagają wyższych kwalifikacji. Menedżerowie zarządzający firmami, opierającymi się na fizycznej pracy pracowniczej kadry, stopniowo wprowadzają do generalnego funkcjonowania roboty. Należy zaznaczyć, z jakiej przyczyny podejście to jest tak zyskowne dla przedsiębiorstw.

Wydaje się, że stosowanie maszyn w swej pracy jest niezwykle kosztowne. Jest to słuszny pogląd, ale warto zaznaczyć, że inwestycja ta zdoła w szybki sposób się zwrócić, bowiem wydajności robota nie da się porównać z produktywnością zatrudnionej osoby. Robot nie musi mieć wolnych dni, także nie przechodzi chorób, może pracować z tą samą efektywnością przez dwadzieściacztery godziny. To właśnie z tych przyczyn praca robota mogłaby być niebezpieczna dla osób pracujących na niewysokichmało wymagających stanowiskach w takim sensie, że ci nie zdołaliby odnaleźć pracy.

W ostatnim czasie dyskutowano donośnie o propozycji opodatkowania robotów, co może w jakiś sposób zwolnić kradzież zawodów robotów. Ma to swoich sympatyków jak i oponentów, lecz pokazuje jeden podstawowy aspekt – automaty są wykorzystywane coraz bardziej przy pracy różnego typu oraz przez menedżerów pracujących np. w przemyśle.

Warto podkreślić, iż ludzie nie zostaną podmienieni przez maszyny całkowicie. Zawsze będzie bardzo wartościowa doświadczona osoba do ich obsługiwania oraz monitorowania, tym samym tak nie jest, że zanikną wszystkie zawody. Mówi się także, że w nieoddalonej przyszłości ludzkości w zupełności wystarczy 4-godzinny dzień pracy, bowiem większa część czynności będzie wykonywana z wykorzystaniem nowoczesnych technicznie maszyn.

Post Comment