Jest różnica między żałobą a depresją. Żałoba może wywołać zaburzenia depresyjne, choć zdarza się to nieczęsto. Osoba w żałobie ma wiele pokrewnych symptomów jak ta, która doświadcza depresję. Ból nie jest stanem chorobliwym. Jest bolesna, lecz nie wymaga leczenia. Można rozróżnić trzy etapy żałoby: szok, rozpacz oraz akceptację.

Podawanie farmaceutyków może być szkodliwe we wczesnym etapie żałoby. Lekarstwa mogą polepszyć nastrój, jednak mogą również przedłużyć cały czas trwania żałoby. Proces przeżywania strat jest ciężki, jednak jest to jedyny sposób, by wrócić do naturalnego samopoczucia. Choć samopoczucie po lekarstwach jest poprawniejsze, to jednakże nie pomagają one przejść żałoby. Kłopotliwe przeżycia dalej będą trwały po odrzuceniu brania leków. Nie każdy przechodzi żałobę w sposób stereotypowy.

Niektórzy zaświadczają ze stan normalny nie wrócił oraz mają liczne komplikacje. Są również osoby, dla których pogodzenie się ze śmiercią bliskiego jest nadmiernie uciążliwe i nie przyjmują do końca wiadomości o niej. W takich sytuacjach, żałoba zmienia się w depresję oraz niezbędne jest farmakologiczne leczenie. Nerwice zalicza się do w większości wypadków następujących zaburzeń zdrowia, co potwierdza psycholog Legnica. Z opisowego punktu widzenia pojęcie nerwicy kłopotliwe jest do zdefiniowania. W minionych latach dookoła tego terminu narosło wiele kontrowersji. Jednakże w literaturze podmiotu wskazuje się, że uzasadnione jest pojmowanie zakłóceń nerwicowych, jako psychogennych czynności organizmu.

W wielu publikacjach przeczytać wolno, że częstym czynnikiem nerwic są nieodreagowane elementy i urazy psychiczne. Inni autorzy rozszerzają ten pogląd o nieświadome konflikty wewnętrzne czy również konflikty miedzy wzajemnie wykluczającymi się wartościami lub ewentualnie potrzebami. Wszystkie przyczyny łączy wspólny mianownik: tkwią one, w pewnych sytuacjach nadzwyczaj głęboko w samym człowieku, on zaś znamionuje się normalną wrażliwością na różnorodne sytuacje. Człowiek posiada typową dla niego umiejętność rozładowania napięć i nagminnie bolesne doświadczenia. Środowisko stawia przed nim przeróżne wymagania, zaś fakt niemożliwości ich podołaniu może cechować się w postaci następowania nerwic.