Z przemysłem napotykamy się każdego dnia. Czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przemysł jest produkcją materialną. Polega ona na wydobywaniu zasobów przyrody. Zasoby takie są stosowane przez ludzi i przystosowywane do ludzkich wymogów. Przemysł zawsze odbywa się na wielką skalę, w szeregu przypadków światową. Następuje podział pracy i przydzielenie praktycznych zadań. Ludzi wyręczają maszyny, które mają tabliczki znamionowe – więcej na Tabliczki opisowe do maszyn. Wprowadzenie maszyn do przemysłu było potrzebne oraz niezmiernie rozwinęło przemysł, unowocześniło go i usprawniło. Rozwój przemysłu w obszernej mierze decyduje o rozwoju gospodarczym. Wszak to przemysł jest podłożem gospodarki.

Jeśli przemysł rozwija się – rozwija się również i gospodarka. Dużo osób pracuje w przemyśle. Mamy do czynienia z przemysłem lekkim oraz z przemysłem ciężkim. Wyróżnić możemy wiele przeróżnych rodzajów przemysłu. Przemysł jest motorem napędowym gospodarki, powoduje. że rozwija się, że inne działy pracują tak sprawnie. Wniosek możemy wysnuć jeden – przemysł jest wymagany, by gospodarka mogła funkcjonować. O funkcjach przemysłu wolno mówić godzinami.

Warto wymienić przynajmniej podstawowe funkcje przemysłu. Do kluczowych jego funkcji należy: produkcyjność, misja społeczna, funkcja przestrzenna, funkcja ekonomiczna. Funkcja produkcyjna polega na wydobywaniu i przetwarzaniu zasobów. Jest to zarazem fundamentalna funkcja przemysłu. Funkcja społeczna polega na polepszaniu warunków życia, tworzeniu oryginalnych miejsc pracy, rozkwitu technologii, produkcji, techniki. W funkcji przestrzennej chodzi w głównej mierze o rozwój miast, o rozwój procesów związanych z urbanizacją, o rozwój środowiska. Ostatnią funkcją jest funkcja ekonomiczna. Polega ona na produkowaniu przeróżnego rodzaju dóbr, wydobywaniu zasobów przyrody, wytwarzaniu energii.

Wszystkie te funkcje są jednakowo istotne. Wpływają one na rozwój produkcji, na rozwój gospodarki. O co niektórych z tych funkcji wolno opowiadać godzinami, inne są dokumentnie wyszczególniane oraz niezbyt skomplikowane, niezbyt złożone. Należałoby o takich funkcjach przemysłu poczytać, należałoby się z nimi zaznajomić.