Kurs motorowodny, podzielony na część teorii i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne skoncentrowane są wokół spraw związanych z konstrukcją i obsługiwaniem jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się wszystkiego, co jest związane z wykonywaniem manewrów oraz pozostałymi czynnościami na wodzie.

Omawiane są tematy pozostające w zgodzie z wymaganiami PZMiNW. Dzięki temu, kurs motorowodny można zdawać wyjątkowo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na świetnie przygotowanych i urządzonych jednostkach pływających, na których pływanie jest przyjemnością. Zajęcia w takiej części dotyczą także obowiązków bosmańskich w porcie, jak i odnoszą się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs kończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy odpowiedzieć na siedemdziesiąt pięć zapytań. Aby przejść przez egzamin, prawidłowej odpowiedzi trzeba udzielać na sześćdziesiąt pięć pytań.

W części praktycznej odbywa się sprawdzian wzorowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest też zdolność kierowania załogą a także praca w roli załoganta. Otrzymanie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po innych wodach morskich w obrębie 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Wszystkie informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują standardy International Sailing Schools Association, lecz dostosowane do polskich okoliczności. I z tego powodu rekomenduje się posiadać kompetencje w tym miejscu. Kursy są dostosowane personalnie do oczekiwań kursantów, a jeśli pojawi się taka konieczność, to wykonane są szkolenia indywidualne.br>