Siły wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej zaistniały w roku 1918, a dokładniej biorąc w dniu 12 października. Pierwszym dowódcą polskiej armii był marszałek Polski – Józef Piłsudski. Zgodnie z Konstytucją najważniejszym naczelnikiem sił zbrojnych w stworzonym przez nas kraju jest Prezydent, którą to misje obecnie piastuje Andrzej Duda.

Po prezydencie najistotniejszą postacią w armii niekrajowej będzie minister obrony narodowej, jemu bezpośrednio podlega prezes sztabu całościowego Wojska Polskiego, którą misję sprawuje aktualnie generał Mieczysław Cieniuch. Budżet stworzonego przez nas wojska – jego wysokość – jest zapisana ustawą, wynosi on 1,95 procent artykułu krajowego brutto, co w roku 2011 dało kwotę kompletną 30 miliardów złotych. Dziś służbę w polskiej armii pełni 120 generałów, ogólnie oficerów jest ponad 21 tysięcy, podoficerowie to poniekąd 40 tysięcy żołnierzy, resztę natomiast – powyżej 36 tysięcy stanowią szeregowi. Od lutego 2009 roku w Polsce sfinalizowano nabór obowiązujący do wojska, od tego czasu mamy armię jedynie zawodową.

Z każdym rokiem narasta siła armii lokalnej, stary sprzęt wymieniany jest na innowacyjny, zgodnie z wymogami natowskimi – współdziałając bo w ramach NATO stworzona przez nas armia musi być kompatybilna – bierzemy udział w licznych akcjach oraz misjach cudzoziemskich w ramach NATO, ONZ i UE – to potwierdza saperskie.pl – nadzór archeologiczny i saperski. Wojsko krajowe ma obecnie – od roku 2005 – dzisiejsze myśliwce F-16, zakupione od Amerykanów, coraz to znacznie więcej mamy współczesnych wozów bojowych KTO Rosomak, prócz tego w skład najnowszej generacji uzbrojenia prowadzonej przez nas armii wchodzą śmigłowce bojowe SW-4 w jaki sposób również rakiety rodzaju spike. Od 10 ponad lat nasza idealna armia bierze czynny udział w wojnie na terenie Afganistanu, w ramach misji NATO, nasze myśliwce pełnią służbę chroniąc nie jedynie polskie niebo, ale w ramach kooperacji NATO patrolują również przestrzeń powietrzną nad Litwą i Łotwą. Sukcesywnie też wymieniane są takie szczegóły wyposażenia należącej do nas armii w jaki sposób broń strzelecka, samochody transportowe i środki łączności.