Ogień jest kompletnie niekontrolowanym przez człowieka procesem, jaki może wystąpić w wyniku nie szanowania rozkazów oraz zakazów przeciwpożarowych. Oprócz tego niebezpieczeństwo wybuchem pożaru ma okazję nastąpić w skutku spalania, które oznacza proces oddziaływania na siebie obopólnie materiału łatwopalnego z ogniem. Klasyfikacja pożarów bazuje na ujednoliceniu różnorodnych ich typów w kilka grup, co upraszcza ocenę sytuacja, jaka ma miejsce w czasie akcji ratunkowej. Z tego również względu pożary podzielone są na cztery grupy. Do pierwszej z tych grup kategoryzuje się pożary, które są rodzaju organicznego oraz traktują ciał ciągle korzystających z oferty naszej firmy. W tym wypadku globalne jest to, że ulegają im przeważnie: papier, słoma, czy również drzewo. Druga grupa to pożary traktujące cieczy. W tym obrębie znajdują się, więc: paliwo, oleje, tłuszcze oraz smoła. Ważna grupą jest też grupa trzecia, implikująca w sobie pożary gazów. Posiadamy tutaj do czynienia z metanem, acetonem, wodorem, oraz gazem miejskim.

Ostatnią, czwartą grupą są pożary sprzętów elektrycznych, inaczej tych, jakie znajdują się pod ciśnieniem lub ewentualnie napięciem – przetestuj https://bariery-ogniowe.pl/. Jeżeli pożar zostanie wcześnie dostrzeżony, zanim dojdzie do jego rozprzestrzenienia, jest szansa ugaszenia go już niedużą liczbą środka gaśniczego. To kłopotliwe ta sytuacja nie zdarza się, kiedy pożar zdąży ogarnąć już na przykład kompletny obiekt. Najpowszechniejszym oraz na ogół użytkowanym specyfikiem gaśniczym jest woda.

To naturalnie dzięki jej zastosowaniu możliwe jest ochłodzenie palącego się ciała. W większości wypadków używa się jej do gaszenia obiektów, instalacji elektrycznych. Oprócz tego, że gasi ona ogień, ma również szansę osadzania dymu, który nie unosi się na obszerne odległości. W trakcie gaszenia wodą należy pamiętać, że nie wolną używać jej do ciał odpowiadających z wodą, takich jak: potas, oleje, czy wapno, a również do instalacji elektrycznej, która dalej znajduje się pod wielkim napięciem. Innym specyfikiem gaśniczym jest piana gaśnicza, która dzieli się na mechaniczną oraz chemiczną. Oprócz tego coraz częściej stosuje się dwutlenek węgla, którym wolno gasić nieomalże wszystkie rodzaje pożarów, oraz halony, jakie są cieczami niepalnymi.