Objaśnienie wielkości kancelarii prawnej różni się w zależności od kraju. Na ogół przyjmuje się, że mała kancelaria prawna ma do 50 adwokatów, a wielka kancelaria prawna to taka, która osiąga przynajmniej 100 adwokatów. Kancelarie prawne dzielą się na ogólne lub wyspecjalizowane. Chociaż prawdą jest, że wielkość kancelarii prawnej zależy od wielkości ludności oraz ekonomii kraju, istnieją przykłady na to, że nie jest to regułą. Adwokaci przynależący do kancelarii prawnych w takich państwach jak Irlandia czy Nowa Zelandia, muszą konkurować z kolosalnymi kancelariami, liczącymi ponad 200 adwokatów, pomimo, że kraje te liczą sobie blisko cztery miliony mieszkańców.

Technik prawny jest figurą, która bez posiadania pozwolenia na wykonywanie zawodu adwokata, pomaga adwokatom w pełnieniu ich powszednich obowiązków. Niezmiernie wielokrotnie spotyka się ich w kancelariach prawnych w Stanach Zjednoczonych, rzadziej w pozostałej części świata. Technicy prawni powinny pracować pod dozorem adwokata, jakkolwiek warunki pracy różnią się w zależności od kraju. W większości krajach, ugruntowała się tradycja przekazywania wielu zadań prawniczych różnym notariuszom i urzędnikom.

Określenie adwokat odnosi się, bowiem do jednego oraz odpowiednio zdefiniowanego typu zawodu. W kancelariach prawnych zatrudnione są, albowiem osoby, zwane prawnikami, jacy są asystentami i nie mają uprawnień do obrony ludzi w sądach. Niezmiernie trudno jest sformułować uogólnienie, które zdołałoby być trafne dla wszystkich krajów, bo każdy kraj ma swoje własne metody podziału pracy prawniczej, wskutek tego wypróbuj adwokat Bełchatów. Należałoby zauważyć, że w Anglii, w XIX wieku podzielono zawód prawniczy na adwokatów (barristers) i radców prawnych (solicitors). W wielu krajach istnieje podział na adwokatów oraz prokuratorów, tak jak to ma miejsce na przykład w Hiszpanii.

Lecz oraz w tym wypadku w wielu krajach zdecydowano się na połączenie rozmaitych typów zawodowców w dziedzinie prawa pod nazwą adwokaci łódź. Praca, jako adwokat wymaga stosowania wiedzy teoretycznej, jaka jest zazwyczaj niesłychanie rozległa, do pożytecznych przypadków i do rozwiązywania indywidualnych problemów.