Przygotowywanie placu do budowy jest pracochłonne oraz na początku opatrzone wybitnie rozległą ilością papierologi. To smutne nie da się tego uniknąć. Jeżeli mamy już wszystko uzgodnione dotyczące zatwierdzenia projektu przyłącza wodociągowego czas najwyższy zabrać się za jego wykonanie. Hydraulik w tym przypadku może nam służyć niezwykle właściwą poradą jak i dzięki doświadczeniu może znać właściwe, efektywniejsze rozwiązania – hydraulik poznan. Wypada pamiętać, że wykop do ułożenia rur, same rury i złączki jak materiały połączone z podłączeniem się do sieci leżą w należącej do nas kwestii.

Przedsiębiorstwo wodociągowe wydaje wstępne wymagania – z jakich materiałów może być zrealizowane przyłącze, na jakiej głębokości – a my musimy się do tego zastosować oraz zrealizować przyłącze zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wypada pamiętać, iż większość robót może być zabrane przez przedstawiciela wodociągów, w związku z tym przed zasypaniem wykopu powinno się skontaktować z jednostką w celu zgłoszenia gotowości do odbioru wykopu – właściwej głębokości. Do tego należałoby jest na rurze rozwinąć tak nazywaną taśmę znaczącą w kolorze niebieskim – umownie zaakceptowanym dla instalacji wodnych – żeby w przyszłości nie było kłopotu z potencjalnym zerwaniem wewnętrznej sieci. Taśmę umownie umieszcza się średnio 0,5 m nad rurą, jednak nie jest to obowiązkowe i zależy od inwestora.

Poza tym hydraulik może podpowiedzieć w jaki sposób na zewnątrz- na gruncie oznaczyć powstałą instalację, aby w przyszłości w razie awarii nie kopać na oślep tylko samemu wyznaczyć sobie gdzie idzie rura, bez błędów. W momencie doprowadzenia już rurociągu do sieci wodociągowej trzeba przygotować skrzynkę ze specjalnym kluczem oraz zostawić kawałek rury niezasypanej. Jest to potrzebne przy dokonywaniu nawiertki do sieci. Nawiertki nie może dokonać zwykły hydraulik, musi to być osoba uprawniona do takich prac a w wielu przypadkach wyznaczona przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Po tych działaniach wodociągi plombują licznik, jaki także musimy sami zakupić i założyć, po czym dokonują tak nazywanego odbioru instalacji.