W porównaniu z innymi formami inwestowania nadmiarów walutowych, giełda walutowa jest ogromnie korzystnym sektorem, na jakim występuje bodaj najogromniejsza płynność oraz najogromniejszy dzienny obrót kapitałowy. Inwestowanie pieniędzy na giełdzie walutowej ma prawo odbywać się w dwojaki sposób. Jedną ze witryn transakcji wykonywanych w ramach giełdy kapitałowej są inwestorzy, których główną formą inwestowania oraz zarabiania pieniędzy jest spekulacja giełdowa. Drugą stroną transakcji giełdowych są zwykle podmioty gospodarcze trudniące się wwozem oraz eksportem rozmaitych dóbr (towarów oraz usług). W obrocie następujących w ramach giełdy walutowej biorą uczestnictwo również banki centralne krajów, jakich waluta jest przedmiotem obrotu na giełdzie.

Do misji banków centralnych tych państw wypada pilnowanie a równolegle zapobieganie pojawienia się nazbyt natężonego wzrostu bądź spadku cen praktycznej waluty a też prowadzenie interwencyjnej formy sprzedaży lub ewentualnie zakupu rodzimej waluty. Uczestnikiem giełdy walutowej ma prawo być każda postać mająca dostęp do komputera powiązanego z siecią internetową, co akcentuje Roman Ziemian. Rynek posiadłości jest w ostatnich latach mało stabilnym narzędziem inwestycyjnym. Największe zyski wolno było osiągnąć na początku ubiegłego dziesięciolecia, kiedy to ceny nieruchomości proponowanych na lokalnym rynku były stosunkowo niskie. Osoby inwestujące w tym czasie swoje nadwyżki finansowe w nieruchomości, już po kilku latach mogły nie jedynie odzyskać ulokowanie pieniądze, niemniej jednak z powodzeniem odebrać nawet 300% zysku.

W największym stopniu doskonałe było inwestowanie w lokale mieszkalne oraz grunty budownicze. To oczywiście ich wartość wzrosła najbardziej, obdarowujący ich właścicieli gigantycznymi dochodami. Pomimo, że obecnie inwestorzy decydujący się na umieszczeni środków pieniężnych w nieruchomości nie mogą liczyć na kilkukrotne pomnożenie swoich pieniędzy w wybitnie krótkim czasie, bezustannie inwestycje w nieruchomości uważane są za jedne z najbardziej korzystnych, a jednocześnie obarczonych najmniejszym ryzykiem.

W historii krajowych inwestycji w nieruchomości, nadzwyczaj rzadko dostrzega się okresy stanowczego spadku cen nieruchomości, a nawet jeśli takie miały miejsce, trwały przeważnie niezwykle krótko. Aktualnie niezmiernie pomyślne jest lokowanie pieniędzy w mieszkania pod wynajem.