Duża grupa ludzi wrażliwych na stratę oraz potrzeby innych pragnęłoby stworzyć własną fundację, której celem byłaby pomoc wskazanej grupie potrzebujących. Jedni wspomagają młodych ludzi w walce z schorzeniami, drudzy osoby starsze, trzeci po prostu walczą z biedą i ubóstwem a kolejni pomagają zwierzętom. Wszelkie cele są szczytne i odpowiednio świadczą o fundatorze, jaki nie jest obojętny na cudzy los.

Najistotniejsze jest jednak to, żeby wiedzieć czym w ogóle będzie fundacja, jakie warunki powinien spełniać fundator oraz jaki jest prawny mechanizm działania takiej instytucji. Przede wszystkim fundacja to jedna z najpopularniejszych organizacji pozarządowych zaraz obok stowarzyszeń.

Jakim sposobem sama nazwa wskazuje ma ona na celu fundowanie rzeczowych działań, które wskazane są przez statut. Co istotne, taki statut nie jest dobrą wolą zarządu fundacji. To konieczność, jaka jest określana prawem, w następstwie tego nie wolno tego lekceważyć. W statucie muszą znajdować się wszystkie informacje, jakie będą dotyczyły i regulowały zakres aktywności instytucji.

Fundacja z racji prowadzonych przez siebie działań jest bardziej niezależna od innych, pokrewnych instytucji. Może ubiegać się również o status organizacji użytku publicznego, wtenczas jeśli takie miano zostanie jej nadane ma prawo pobierać 1% podatku przy rocznych rozliczeniach podatkowych – więcej o tym na stronie internetowej na co przekazać jeden procent podatku. Fundacja może, lecz nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Wszelkie decyzje zależą tu od założyciela i to on decyduje jakie działania będą podejmowane. Przyjmuje się, że początkowym kapitałem fundacji powinna być kwota nie mniejsza aniżeli tysiąc złotych, chociaż nie ma na to jakichkolwiek rzeczowych regulacji prawnych. Chyba, iż będzie prowadzona działalność gospodarcza, wówczas te tysiąc złotych jest wymagane. Fundacje muszą prowadzić pełną księgowość. Zobligowane są do odprowadzania zaległych podatków i do przedstawiania swoich dochodów, te finalnie będą przeznaczane na realizację celów, jakie pozostały zdefiniowane oraz wyznaczone w statucie, o którym wcześniej była już mowa.