Forgastro to ułatwienie technologiczne pozwalające skoncentrować się maksymalnie na własnym biznesie. Będąc zdecydowanym na to oprogramowanie można mieć gwarancję, że usunięte zostaną te problemy, jakie ma się w tradycyjnym podejściu do gastronomii, takie jak powiązane ze składaniem zamówień lub z komunikacją pomiędzy kelnerami a kuchnią. Klienci bez wątpienia otrzymają każdorazowo własne zamówienie zgodnie z życzeniem.

Jako że wiadomości z Forgastro są zachowane w chmurze, nie ma potrzeby się również obawiać o ich bezpieczeństwo. Wszystko zabezpieczone jest certyfikatami SSL. Kompletna historia, raporty i inne opcje będą sprzyjać sprawnej pracy wszystkich osób w konkretnym lokalu. Co istotne, do oprogramowania ma się dostęp nawet wtedy, gdy będzie awaria komputera. Sama rezerwacja stolika jest zrozumiała, co będzie sprzyjać szybszemu wdrożeniu.

Dotychczasowi użytkownicy chwalą także nowoczesną kontrolę, gdyż jeśli są właścicielami kilku lokali, to dzięki Forgastro mogą nimi bezproblemowo zarządzać jednocześnie. Mają także wpływ na zaangażowanie pracowników, jak i na to, co dzieje się w magazynie. Z Forgastro można korzystać na telefonie, tablecie lub komputerze, a ta dowolność też jest doskonale odbierana. Ze względu na to, że system jest zaprojektowany bezpośrednio dla branży gastronomicznej, wszystko jest opracowane na intuicyjnych zasadach.

Firma proponuje szkolenie z systemu, wobec czego każdy będzie zaznajamiany z tą technologią. Z panelu administracyjnego można skorzystać w podróży służbowej, bądź na wakacjach. Na oprogramowanie nie są nakładane dodatkowe opłaty, a współpracę można rozpocząć od nieodpłatnego abonamentu. System będzie także aktualizowany bez innych ukrytych kosztów. Dla użytkowników ważna jest niezawodność działania. Forgastro bazuje na technologii chmury, czyli jest w każdej sytuacji dostępny, nawet w trakcie usterki urządzenia obsługującego.