Struktura produkcyjna to splot komórek wytwórczych w ujęciu technologicznym, przedmiotowym bądź też technologii grupowej o wyznaczonej wielkości i związkach kooperacyjnych. Średnica formułowana jest ze względu na zadania produkcyjnych.

Wolno wyróżnić wiele strategii projektowania struktur produkcyjnych, pomiędzy innymi te oparte na regułach techniczno-ekonomicznych, kryteriach socjologiczno-psychologicznego zadowolenia społecznego oraz oparte na kryteriach obeznanej techniki aktywowania AMT a również wysokiej techniki HT, która jest oparta na rozwoju informatyki. Trzeba też pamiętać, że system produkcyjny posiada własne reprezentatywne środowisko, entourage. Na system wytwórczy oddziałują: kondycja kraju, regulacje państwowe, konkurencja, środowisko naturalne, środowisko społeczno-dyplomatyczne, finanse, marketing, handel, wyposażenie techniczne, służby ekonomiczne i badania oraz rozwój.

Ewidentnie, w zależności od systemu produkcyjnego otoczenie to może się różnić. Proces produkcyjny jest cząstką systemu produkcyjnego. Produkcję wolno organizować wedle rozmaitych typów, które także różnicują stopień specjalizacji pojedynczych stanowisk roboczych. Wolno wyróżnić stanowiska robocze o gromadnym typie produkcji, fabrycznym typie produkcji a również jednorazowym typie produkcji – wypróbuj też https://scutti.pl/silosy-cementowe/

. W aspekcie organizacji produkcji też można wyróżnić miarodajne formy. Są to inaczej rodzaje przepływu części, zespołów czy wyrobów pomiędzy stanowiskami roboczymi.

Jesteśmy w stanie wyróżnić formę potokową i niepotokową. Produkcję potokową cechuje ściśle określony harmonogram przebiegu procesu wytwórczego, liniowe rozmieszczenie machin oraz urządzeń produkcyjnych, wielki stopień specjalności stanowisk roboczych, ciągłość ruchu obrabianych przedmiotów a też rytmiczność pracy stanowisk roboczych. W typie produkcji niegotowej tudzież kierunek przebiegu przedmiotów pracy pomiędzy stanowiskami roboczymi jest bezładny, zmienny. Przeróżne stanowiska pracy mogą współdziałać ze sobą.