Osint realizowany w agencji detektywistycznej Prodetektyw opiera się na wykorzystaniu dostępnych ogólnie, ale też płatnych baz informacji, witryn www, a także mediów społecznościowych. Taka forma pracy wywiadowczej przydaje się jednocześnie w sprawach rodzinnych, jak i w firmowych. To zgodna z prawem technika uzyskiwania wiadomości. Detektywi przy wykorzystaniu potrzebnych narzędzi zbierają i analizują informacje istotne dla zleceniodawcy.

Osint pozyskany przez firma detektywistyczna w celach zawodowych pomocny jest przedsiębiorcom, jacy zechcą uzyskać informacje z cyberprzestrzeni, jakie dotyczą kandydatów do pracy, kontrahentów, czy konkurentów. W kwestiach osobistych często można sprawdzić partnera lub interesujące kogoś grupy albo wydarzenia.

Przedstawiciele firmy detektywistycznej zbiorą ważne wiadomości, jakie de facto są ogólnodostępne. Należy je tylko umiejętnie wyszukać, jak i wyodrębniać wiadomości ważne od mało ważnych. Mając dostęp do treści www, eksperci mają dostęp do wizerunków, które ich interesują, danych osobowych, wiedzy na temat rodziny, poglądów oraz lokalizacji. Konkretną wiedzę można dla potrzeb sprawy zestawić z pozostałymi technikami.

Może to być na przykład wywiad przeprowadzany w celach zawodowych albo wywiad środowiskowy. Czynności w zakresie OSINT mogą być poprowadzone w sposób jawny albo dyskretny. Działania detektywów zapewniają otrzymanie potwierdzonych wiadomości.

Metody ustalania informacji pozwolą na otrzymanie informacji jakimi są: adres zamieszkania, numer telefonu i danych abonenta, sprawdzanie obecnego wyglądu, rozpoznanie grona najbliższych znajomych, ustalenie bieżącej lokalizacji, wyznaczenie zasobów internetowych, wyznaczenie miejsca pracy i stanowiska, sprawdzenie planowanych strategii biznesowych przedsiębiorstwa. Proces wyszukiwania informacji można podzielić na parę etapów: pozyskanie wszystkich ogólnodostępnych informacji dotyczących osoby albo firmy, filtrowanie informacji oraz odrzucenie nieistotnych, sprawdzenie i analiza wyselekcjonowanych wiadomości, opracowanie raportu.